Dozvola za parkiranje

Dozvola za parkiranje – (Odobrenje za dolazak teretnim vozilom)Ako je adresa na koju se selite ili sa koje se selite u središnjem dijelu grada onda će Vam biti potrebna dozvola gradskih vlasti za parkiranje vozila za selidbu.Ako niste sigurni spada li Vaša adresa u uže gradsko područje mi ćemo to ustanoviti umjesto Vas. A ako i trebate dozvolu ne brinite, nije komplicirano kao što izgleda na prvi pogled. Mi ćemo Vam poslati potrebne papire u uputiti Vas kako ćete dozvolu ishoditi na najlakši mogući način.

Jedino na što treba obratiti pažnju unaprijed je vrijeme koje je potrebno za izradu dozvole, 5-6 radnih dana. Ako ne želite sami podići gotovu dozvolu možete pričekati da dozvola stigne poštom na Vašu adresu. U tom slučaju na onih 5-6 treba dodati još nekoliko dana.

Naredba o mjerama za reguliranje prometa u središnjem dijelu Grada Zagreba se može vidjeti u Službenom glasniku Grada Zagreba godina 2007, Broj 8 od 28. lipnja 2007