Uvjeti dostave iz IKEA trgovine

Značenje pojedinih izraza korištenih u daljnjem tekstu:

Zahtjev: to je e-mail u kojem se traži dostave stvari iz Ikea trgovine
Naručilac dostave: to je osoba koja je navedena u e-mailu kao osoba koji traži dostavu
Naručilac/naručiteljica dostave je ujedno i kupac robe od trgovine Ikea
Prodavač: to je trgovina Ikea koja prodaje robu kupcu.
Dostavljač: to je Mrav dostava d.o.o.

Podaci mjerodavni za dostavu:
Vrsta robe i količina za dostavu je određena popisom koji je naručilac napravio na Ikea-Zagreb Internet stranici kao Popis Za Kupovinu poslanom kao prilog e-mailu
Adresa dostave je ona koju je Naručilac dostave naveo u Zahtjevu za dostavu.

Ostali uvjeti:

Cijena po kojoj naručilac dostave plaća robu prodavaču je ona koja vrijedi na blagajni trgovine u trenutku kad stvari prolaze kroz blagajnu.
Rok za dostavu može varirati u ovisnosti o broju pristiglih zahtjeva za dostavu na određeno područje.
Učestalost dostava a time i rok dostave u praksi gotovo u cijelosti ovisi o količini pristiglih zahtjeva za dostavu
Garancija na robu: Kupac robe odnosno naručilac dostave ima garanciju na robu onakvu kakvu mu daje prodavač. Dostavljač nije na nikakav način povezan sa garancijom na robu.

Pojedinačne komade staklenog suđa, porculana, čaša, vaza i druge lako lomljive predmete ne dostavljamo osim ako nisu tvornički zapakirani tako da se mogu transportirati bez većeg rizika loma. Dostavljamo komplete čaša i ostalog stakla u tvorničkim pakiranjima prikladnim za transport. Tvornička pakiranja mogu biti 4, 6, 8, 10, 12 ili više komada. Od ovog pravila je izuzeta velika većina svjetiljki – stropne, zidne, stolne, podne svjetiljke – koje dostavljamo.

Termine dostave na nikakav način ne usklađujemo sa akcijskim sniženjima trgovine ( snižene robe u praksi gotovo nikad niti nema u trenutku dostave)

Povrat i zamjena robe: Na zahtjev naručioca dostave dostavljač će napraviti povrat odnosno zamjenu robe ukoliko to trgovina prihvaća. Troškove tog postupka snosi naručilac dostave. To se odnosi i na reklamacije koje naručilac može imati prema prodavaču (nedostatci na proizvodu itd).

Dostavljač može ne prihvatiti zahtjev za dostavu ne navodeći obrazloženje.

Promjene uvjeta: Svi uvjeti su predmet promjene bez prethodne obavijesti ranijim njegovim korisnicima. Naručioci dostave će sami provjeravati trenutno važaće uvjete na Internet stranici www.mrav.hr

Korištenje i prikupljanje podataka od naručioca dostave:

1. «Mrav dostava d.o.o.» (nadalje Dostavljač) će sa podatcima naručioca dostave postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka
2. Dostavljač će osobne podatke koje mu dade Naručilac dostave koristiti isključivo i jedino u navedenu svrhu a to je dostava robe za naručioca i po potrebi dat će ih na uvid isključivo pojedincima i subjektima uključenim u postupak dostave.
3. Dostavljač osobne podatke Naručioca neće davati na uvid pojedincima i subjektima koji nisu uključeni u postupak dostave niti će ih objavljivati u bilo kojem obliku niti u bilo kojem opsegu.
4. Naručilac dostave Dostavljaču dobrovoljno daje podatke potrebne u postupku dostave u onom obliku (elektronički, papirnati ili kao preslike) i onim putem (e-mail, faks, poštom, telefonom ili osobno) koji se za pojedini slučaj pokaže prikladnim. Naručilac dostave to čini dobrovoljno i sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka članak 7, stavak 1, podstavak 1 i 4
5. U slučaju da naručilac dostave ne želi dati potrebne osobne podatke Dostavljač neće preuzeti zahtjev za dostavu na izvršenje.